Üyelik Şartları

Derneğimizin amacı;

 Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini, her türlü yeniliğe açık ve sürekli devrimi gerçekleştirecek nitelikteki düşünüş sistemini, devrimlerinin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara doğal uzantılarını, yapıtlarını ve toplumsal davranışlarını inceleme ve araştırma konusu yapmak, bunları tehlikeye düşüren gerici adım ve akımlarla, yasalar çerçevesinde düşün savaşımı vermektir.
Başka bir deyişle derneğin amacı; Atatürk’e ve Atatürkçülüğe inananları biraraya getirerk, güç ve enerjilerini birleştirip, dinamik nitelikteki Atatürk devrimleri doğrultusunda ve karşı devrimcilerin, Ulusun düşünce yapısında geriye dönüşe yönelik çaba ve girişimlerden Türk toplumunu korumak için, aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler verebilmelerini gerçekleştirmektir.

 

 

Bu çalışmalarında dernek, Atatürkçü düşünüşü dolambaçlı yoldan yıpratmak için yaratılan çelişkilerle dolu bir takım uydurma sözde sentezlerle ve yine Atatürkçü düşünceye hiç inanmadığı halde, Atatürk’ün adını kendisine kalkan yaparak, toplum içinde başarı sağlama kalkışımlarıyla olduğu gibi, O’nun ölümlü varlığını putlaştırma doğrultusundaki yozlaştırılmış bir Atatürkçülük anlayışıyla da mücadele edecek, Atatürk’ün ilkelerinin, zihniyetinin, felsefesinin ve devrimlerinin özünü ortaya koyacak ve savunacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak Avusturya Atatürkçü Düşünce derneği’nin çalışmalarına katılmak istiyorum. Üyelik için gerekli olan özgeçmişim, bir adet resim,  yıllık üye ödentisini (öğrenci 0.00 € / üye 75.00 € / aile 100 €) vermeyi kabul ediyorum.

Adı ve Soyadı             : ……………………………………………………………..

Adresi                       : ……………………………………………………………..

Doğum Yeri ve tarihi   : …………………………………   ………………………..

Mesleği                     : ……………………………………………………………..

Telefon (iş/özel)        : ……………………………….  /  ………………………..

e-posta adresi           : ………………………………………………………………

Öneren üyeler            : ……………………………………………………………..

……………………………….                                ……………………………..

(Yer ve Tarih)                                                      (İmza)

 

* Lütfen öğrenci belgenizi ekleyiniz.

Diğer Yazılar