Facebook Sayfamız  

   

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu  

   

HARF DEVRİMİ

Falih Rıfkı ATAY olayı şöyle anlatıyor: 

Yeni Türk alfabesinin ilk biçimlerini kendisine götürdüğüm zaman, komisyonun en aşağı beş yıllık bir geçiş dönemi düşündüğünü söylemiştim. .... 

Dikkatle dinledikten sonra bir daha sordu: 

- “Demek beş yıl düşündünüz?” dedi. 
- “Evet!” dedim. 
- “Üç ay!” dedi. 

Donakaldım, 
üç ay! 

Üç ay içinde bütün memleket yayını Türk Harfleri ile değişecekti. 

İlâve etti: 

Ya üç ayda uygulayabiliriz, yahut hiç uygulayamayız. Sizin Arap harflerine bırakacağınız sütunlar yok mu, onların adedi bire de inse, herkes yalnız o sütunu okur ve beş yıl sonra, tıpkı yarın başlar gibi başlamaya zorunlu kılarız. Hele arada bir buhran, bir savaş çıkarsa attığımız adımları da geri alırız. “ 

   
© 1995-2013 AVUSTURYA ADD