Dez 23

Devrim Şehidi Ast. Mustafa Fehmi Kubilay

Değerli Üyeler, Değerli Atatürkçüler,

91 yıl önce bugün, 23 Aralık 1930 tarihinde gericiler tarafından katledilen Cumhuriyet Devrimi Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı saygıyla anıyoruz.

İzmir’in Menemen ilçesinde mehdi olduğunu iddia eden Derviş Mehmet adlı gerici yobazın çevresinde toplanan yobazlar hilafetçi, gerici bir kalkışmaya girişirler.

İlçede askerliğini yedek subay olarak yapmakta olan öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay bir manga askerle olayı bastırmaya çalışır, ancak başarılı olamaz ve görevli iki bekçiyle birlikte gerici yobazlar tarafından şehit edilir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 28 Aralık 1930’da orduya gönderdiği başsağlığı telgrafında şunları yazar:

„Menemen’de ahiren vukua gelen irtica teşebbüsü esnasında Zabit Vekili Kubilay Beyin vazife ifa ederken duçar olduğu akıbetten Cumhuriyet ordusunu taziyet ederim. Kubilay Beyin şehadetinde mürtecilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen’deki ahaliden bazılarının alkışla tavripkâr bulunmaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak bir hâdisedir. Vatanı müdafaa için yetiştirilen; dahilî her politika ve ihtilâfın haricinde ve fevkinde muhterem bir vaziyette bulunan Türk zabitinin mürteciler karşısındaki yüksek vazifesi vatandaşlar tarafından yalnız hürmetle karşılandığına şüphe yoktur.

Menemen’de ahaliden bazılarının hataları bütün milleti müteellim etmiştir. İstilânın acılığını tatmış bir muhitte genç ve kahraman Zabit Vekilinin uğradığı tecavüzü milletin bizzat cumhuriyete karşı bir suikast telâkki ettiği ve mütecasirlerle, müşevvikleri, ona göre takip edeceği muhakkaktır. Hepimizin dikkatimiz bu mes’eledeki vazifelerimizin icabatını hassasiyetle ve hakkile yerine getirmeğe matuftur.

Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkûreci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile cumhuriyet hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.“

Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal

 

Değerli Türk Milleti,

Gün Kubilay gibi gericiliğe ve bölücülüğe karşı mücadele etme günüdür. Geçmişte nasıl ki Türk Milleti emperyalizmin dayattığı Derviş Mehmet’e, Şeyh Said’e ve diğer emperyalist maşalara karşı mücadele verdiyse bugün de onların devamı olan FETÖ, PKK ve gerici yobaz zihniyete karşı mücadele vermektedir. Bu mücadelenin her koşulda galibi aziz Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olacaktır.

 

Saygılarımızla

Avusturya ADD Yönetim Kurulu adına

Yusuf Genç (Bşk)

Nov 30

Zoom Konferansı – Ali Ercan

Değerli Üyeler, Değerli Atatürkçüler,

Derneğimizin düzenlediği Zoom konferanslarının bir sonra ki konuğu sayın Prof. Dr. Ali Ercan olacaktır. Konferansımızın konusu „İKLİM FELAKETİ – Dünyamız Nereye Gidiyor?“ olacaktır.

Toplantımıza aşağıdaki bağlantıdan katılabilirsiniz.

https://ataturk-at.zoom.us/j/84118154679  (Şifre gerekmemektedir)

Tarih: 4 Aralık 2021 Cumartesi saat 17:00 Avrupa Saati (19:00 Türkiye Saati)

Saygılarımızla

Avusturya ADD Yönetim Kurulu adına

Yusuf Genç (Bşk)

 

Nov 22

Köksal Özenç Konferansı – Bilim ve İletişim Teknolojilerinde Bilgi Güvenliği

Nov 22

Tınaz Titiz Konferansı

Değerli Üyeler, Değerli Dostlar,

geçtiğimiz cumartesi gerçekleştirdiğimiz “ADD için vizyon önerisi“ konulu Zoom konferansının video kayıtlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

Nov 09

10 KASIM

Değerli Üyeler, Değerli Atatürkçüler,

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bağımsızlığımızın mimari, büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fiziken aramızdan ayrılışının 83. yılında 10 Kasım 2021 saat 09:00’da dernek lokalimizde bir anma töreni düzenlenecektir.

Tüm halkımız davetlidir.

Saygılarımızla

Avusturya ADD Yönetim Kurulu adına

Yusuf Genç (Bşk)