Tüzük

Derneğimizin Türkçe ve Almanca tüzüğünü aşağıda bulabilirsiniz.

TÜRKÇE                                          ALMANCA