Mrz 17

ANDIMIZ

Değerli Üyeler, Değerli Atatürkçüler,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 12 Mart 2021 tarihli kararına göre bundan sonra okullarda „öğrenci andı“okunmayacak ve devlet madalyalarında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabartması olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki okullarımızda TÜRKÜM,DOĞRUYUM,ÇALIŞKANIM demek yasaklanarak laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde karşı devrim gerçekleştirilmek istenmektedir.

Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün „Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir“ sözleri ile Türklüğün tanımı gayet açık ve nettir. Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan ve değisik etnik kökenlere sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk olarak tanımlanmaktadır. Yaşadığı topraklarda kendisini ülkesine bağlı hisseden ve yasalar önünde eşit birey olan tüm insanlarımız bazı cahillerin iddia ettiği gibi bu tanım ile dışlanmaz, tam aksine bütünleştirilir.

Türk kelimesinden ve Mustafa Kemal Atatürk’ten rahatsız olanlar bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı’nda mağlup ettiğimiz emperyalistlerin uşaklarıdır, onların hizmetkarlarıdır. Eski CIA Türkiye sorumlusu Graham Fuller’in „Atatürkçülük ölmüştür“ sözleri emperyalistlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onun kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’e ne gözle baktıklarının ispatıdır. Çünkü kendileri de çok iyi bilmektedirler ki Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerleri kendilerinin kanlı planlarının önündeki tek engeldir. İşte bu hain planlara ortak olanlar gelecekte ülkemizi bir yangın yerine çevirmeyi ve bölmeyi planlayan emperyalist güçlerin değirmenlerine su taşımakta ve onlarla işbirliği yapmaktadır.

Yeni Osmanlı, Hilafet hayali ile yanıp tutuşan ve bunun için Cumhuriyetin tüm değerlerine saldıran ancak bunu yaparken de Cumhuriyetin vermiş olduğu tüm imkanlardan faydalananlar, ülkemizin birlik ve beraberliğini, çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atmaktadırlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan Türklük tanımını çocuklarımıza öğretmenin en makul yöntemi olan Andımız, derhal okullarımızda tekrar okutulmaya başlanmalı, Danıştay‘ın almış olduğu bu karar iptal edilmelidir.

Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlı olan bizler, çocuklarımıza Andımızı öğretmeye, Atatürk İlke ve İnkilaplarını, Türk halkının kanlı emperyalistelere karşı kazanmış olduğu destansı zaferi, Kurtuluş Savaşını anlatmaya, onların bağımsız, sorgulayan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Saygılarımızla

Avusturya ADD Yönetim Kurulu adına

Yusuf Genç (Bşk)

ANDIMIZ

Türk’üm, doğruyum, çalışkanım,

İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türk’üm diyene!