Sep 20

Avusturya ADD 23 yaşında

Değerli Üyeler, Değerli Atatürkçüler,

Derneğimiz Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği bundan tam 23 yıl önce 19 Eylül 1995 yılında kuruldu. Avusturya’da Atatürkçü Düşüncenin ve tüm Atatürkçülerin kalesi olan derneğimiz bundan sonra ki yıllarda da bu görevini siz değerli üyelerimiz ve dostlarımızla beraber sürdürecektir. Kutlu olsun.

Ayrıca 19 Eylül 1921 yılında Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından Millet Meclisi çıkardığı kanun ile Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşal rütbesi ile Gazi ünvanı vermiştir. Günümüzün yöneticilerinin Gazi ünvanlarından çok farklı olarak kendisine verilen bu ünvanı, hayatının neredeyse tamamını ülkesi ve milleti için çalışarak geçiren ulu önderimiz sonuna kadar haketmiştir.

Saygılarımızla

Avusturya ADD Yönetim Kurulu adına

Yusuf Genç (Bşk)