Okt 20

Milli Anayasa Forumu

MİLLİ ANAYASA FORUMU

 

Viyana (AADD) Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği 13 Ekim 2012 tarihinde Milli Anayasa Forumukonulu bir panel düzenlemiştir. Panele Türkiye’den CHP Mersin Milletvekili sayın İsa Gök, arastırmacı yazar ve Yeniçağ gazetesi yazarı sayın Arslan Bulut ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski dekanı sayın Prof.Dr. Zekeriya Beyaz katıldılar.

Panelin açılış konuşmasında dernek başkanı sayın Op.Dr. Murat Yıldırım Barlan „Ülkemizde, Atatürk Cumhuriyeti’nin sonlandırılmasının resmi belgesi olacak olan ve yurdumuzu ve milletimizi ulusal yapıdan federatif yapıya dönüştürmeyi hedefleyen bu bölücü anayasa AKP’nin koltuk değnekleri CHP ve MHP’nin ve PKK’nın meclisteki sözcüsü konumundakı BDP’nin destekleriyle hazırlanmaktadır.” diyerek Türk halkından gizlenen gerçekleri konunun uzmanı sayın davetlilerin halkımıza anlatmaları için paneli düzenlediklerini belirtti.

CHP Mersin Milletvekili sayın İsa Gök şu an geçerli olan 1980 Anayasası’nın 170 maddesinin 113’ünün değiştirildiğini ve bu değişikliklerinde 2001 yılında Avrupa Birliği tarafından kabul gördüğünü ve bu anayasanın bir çok avrupa ülkesindeki anayasadan daha demokratik olduğunu söylediklerini belirtti. Kendisine aykırı CHP milletvekili denilmesinden de pek hoşlanmadığını çünkü CHP’ye oy veren 12 milyon seçmeninde bu yeni anayasa konusunda kendisi gibi düşündüğünü belirtti.

Gazeteci, yazar sayın Arslan Bulut ise şu an Türkiye’de parlamentoda olan partilerin durumunun belli olduğunu ancak söz konusu Türkiye Cumhuriyeti ve onun birlik, beraberliği olunca hangi cenahtan olursa olsun herkesin birleşmesi gerektiğini ve yeni anayasa ile aslında neyin amaçlandığının halkımıza anlatılması gerektiğini söyledikten sonra herkesi örgütlenmeye davet etti.

Sayın Prof.Dr. Zekeriya Beyaz konuya biraz daha tarihsel ve dinsel açıdan yaklaşarak „Bizleri daha Malazgirt’te karşıladılar. Osmanlı döneminde haçlı seferleri de dahil tam 170 kere kendileriyle savaştık. Ancak osmanlının son döneminde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları canları pahasına Kurtuluş Savaşı’nı başlatmışlar ve Tük halkının yardımıyla işgal kuvvetlerini yenip şu an ki Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Allah büyük önderden ve arkadaşlarından razı olsun. Allah onlara gani gani rahmet eylesin.“ sözlerinin üzerine konuklar kendisini uzun bir süre alkışladılar.

Sayın Beyaz „Diyanet teşkilatındaki dindarlar nerdesiniz? Şu an Irak’ta, Afganistan’da yaşanan müslüman katliamlarına niye sessiz kalıyorsunuz?“ diye sorarken „Kurtuluş Savaşı öncesinde de Atatürk’e karşı savaşan dindarlar da aynı böyleydiler.“ diyerek güzel bir benzetmede bulundu. Ayrıca „Milletimiz, milletimiz diyen kişi. Hangi milletten bahsediyorsun. Bir kere de Türk milleti desene be adam“ sözleri salonda alkışlarla desteklendi.

 

Panelin son kısmında konuklar konuşmacılara sorular sordular.