Jun 05

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli yurttaşlar, değerli basın mensupları,

Bu günlerde ülkemizde çok ciddi toplumsal olaylar yaşanmaktadır.

Yurt genelinde yüzbinlerce insanımız hükümetin icraatlarına olan tepkilerini sokaklarda demokratik hakkı olan protesto gösterileriyle göstermektedir.

Üzülerek bir kez daha görmekteyiz ki, Türk basın yayını bu ciddi toplumsal olaylarda, daha önce de defalarca yaptığı gibi, tekrar görmezden gelmeyi ve abuk subuk yayınlarla gündemi saptırmayı tercih etmiştir.

Türk gazeteciliği, ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık süreçte bir kez daha kötü bir sınav vermiş, sınıfta kalmıştır.

Gerçekler halktan gizlenmekte ve halkımız aldatılmaktadır.

Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği olarak kurulduğumuz 1995 yılından bu yana emperyalizmin ülkemiz ve ülkemizin bulunduğu coğrafya üzerindeki planlarına ve oyunlarına dikkat çekiyoruz.

Yıllardır, AKP’nin emperyalistler tarafından bu projeler için görevlendirilmiş ve başımıza getirilmiş bir kukla parti olduğunu halkımıza defalarca anlattık.

AKP = Amerikanın Kuklası Parti

AKP hükümetinin başı olan kişi kameralar karşısında 32 kez kendisinin “BOP Eşbaşkanı” olduğunu gururlanarak itiraf etti.

Saygıdeğer yurttaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurup gelecek nesillere emanet ettiği Cumhuriyetten açıkça “rövanş almak” isteyen ve Cumhuriyetin getirilerini bir bir ortadan kaldıran AKP ülkemizde faşist bir düzen kurmaktadır.

Gelinen noktada AKP hükümeti, Cumhuriyeti koruması gereken tüm kaleleri ele geçirmiş ve tamamiyle kontrolü altına aldığı emniyet güçleri üzerinden ülkemizde ciddi bir baskı düzeni, hatta bir korku imparatorluğu kurmuştur.

“Ya taraf olursun, ya da bertaraf!” söylem ve yaklaşımıyla, en küçük muhalefete dahi hoşgörü göstermeyeceklerini açıkça ortaya koymuşalardır.

İktidarlarının ilk yıllarında takiyye taktikleriyle halkı aldatma yolunu seçen AKP, artık bunlara gerek duymadan doğrudan Cumhuriyete ve onu kuran aziz atalarımıza saldırırken gerçek yüzünü, yani hedefini de ortaya koymuştur.

AKP’nin hedefi Atatürk Cumhuriyetini yıkmak, onun yerine emperyalizm kuklası faşist bir “Ilımlı İslam” devleti kurmaktır.

Kendi düşünce dünyasını ve yaşam tarzını tüm yurttaşlara açıkça dayatan AKP’nin maskesi düşmüştür.

Halkımız uyanmış ve tepkisini açıkça ve korkusuzca ortaya koymuştur.

Daha önce, Cumhuriyet Mitinglerine katılan yurttaşlarımız için “Bindirilmiş kıtalar”, “Bunları fişliyoruz, hesap soracağız” diyen AKP, yasaklamalarına rağmen Cumhuriyet Bayramını kutlayan yurttaşlarımızı “Ergenekoncu bunların tümü” şeklinde yaftalayan AKP’nin BOP-Eşbaşkanı, son günlerde tepkisini ortaya koyan yüzbinlerce yurttaşımıza da “Üç beş çapulcu” deme cühretini göstermiştir.

Ama, büyük Türk Milleti bu densizlere gereken yanıtı verecektir!

Sadece bu emperyalist maşalarına değil, onların patronları olan kanlı emperyalistlere de bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yaptığı gibi, bu kez de aynı yanıtı verecektir.

Türk Milleti, “Tam Bağımsız Bir Türkiye” için ayağa kalkıyor!

Türk Milleti, Cumhuriyetine sahip çıkıyor!

Türk Milleti, birleşe birleşe kazanacak!

Türk Milleti, Atatürk’te birleşecek ve emperyalistleri de, onların işbirlikçilerini de tarihe gömecek!

Saygıyla duyurulur.

Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu adına,

Dr.Murat Yıldırım Barlan (Başkan)